GÖR DIN FÖRSÄLJNING EFFEKTIVARE

Springer ni på allt? Spring hellre rätt!

FÖRSÄLJNING ÄR EN SAK,
MEN ATT FÖRSTÅ DEN ÄR NÅGOT ANNAT

Utvecklas inte er försäljning så som ni vill?

FÖRSÄLJNING BEHÖVER INTE
VARA ROCKET SCIENCE

Arbeta smartare och effektivare med er försäljning.

Låt oss hjälpa er

Ett företags verksamhet bygger på att det finns kunder att sälja till och en attraktiv produkt eller tjänst att erbjuda. Det finns många sätt att öka sin försäljning och lönsamhet – öka antalet kunder- öka värdet per order- öka köpfrekvensen. Man behöver också förstå vilka produkter som genererar positivt kassaflöde eller vilka som man bör avyttra. Med detta i fokus är vårt uppdrag att hjälpa er att utveckla ett effektivare användande av er organisation och säljresurser mot en ökad tillväxt och lönsamhet. I vissa fall kanske det handlar om att införa helt nya verktyg för ändamålet. 

Vi levererar kundnytta

  • Få ut mer ur era befintliga säljresurser.
  • Få ökad förståelse och kontroll över er försäljning.
  • Spara tid och kostnad genom automatisering.
  • Identifiera och spring på rätt saker- sluta slösa tid.
  • Effektiviserad planering och uppföljning.
  • Ökad struktur och tydlighet.
  • Få ett bollplank och nya perspektiv.
  • Öka er kapacitet utan att anställa.

Vilka vi är

När operativ och strategisk erfarenhet inom försäljning möter digitalisering uppstår magi. Låt oss visa er vad vi kan göra.

Vad vi gör

På bara ett par timmar kan vi utvärdera ert försäljningsläge. Vi ser till att ni använder era säljresurser så optimalt som möjligt.

Varför BDViS?

Vi levererar till små och medelstora företag med fokus på tillväxt. Vi levererar långsiktighet istället för konsulttimmar.

KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADSFRITT MÖTE

Man måste alltid utvecklas. Vänta inte med att kontakta oss för att titta på vad just ni kan utveckla.

10 + 6 =

BDViS AB | Helsingborg- Sverige | info@bdvis.se | Tel: +46 70 625 78 77