Om oss

VÄLKOMMEN TILL BDViS

Vi brinner för SMART* försäljning.

Många gånger ser vi företag som saknar en tydlig strategi som står i relation till företagets resurser och där man tillämpar en spring-på-allt ”shotgun-filosofi”, dvs skjut och se om vi träffar. “Ju mer vi skjuter desto mer bör ju chansen vara att träffa något”.

Detta är en kostsam filosofi som slösar på resurser och som skapar oklarheter i planering, genomförande och uppföljning av bolagets marknadsaktiviteter.

Vårt uppdrag handlar om skapa ett ”sikte” till ovan nämnda samtidigt som vi hjälper våra kunder att effektivisera sin försäljningsverksamhet. Genom våra metoder och verktyg hjälper vi er att öka sannolikheten att träffa rätt.

Läs mer om våra tjänster

(*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-related)

Alessandro Halén, VD / Projektledning

Vilka vi är

Ta 25 års säljerfarenhet, från operativ sälj (B2C, B2B) till strategisk sälj- & marknadsutveckling på ledningsnivå och mixa det med IT-erfarenheter inom systemstöd så som ERP, CRM, beslutsstöd och E-handel.

Resultatet blir ett team som kan hjälpa er att analysera försäljningsläget, rekommendera och implementera både en strategisk och operativ approach mot en effektivare och mer datadriven marknadsbearbetning. 

Vi säger ”Försäljning är kul, men att förstå den är ännu roligare ”. 

Vad vi gör

Vårt uppdrag är att göra en genomlysning av er försäljningsverksamhet, ta fram nya insikter och rekommendationer och bistå er utvecklingsprocess mot en effektivare försäljning.

Vår uppskattade approach är vad vi kallar ”Det tomma pappret”. Tillsammans med er fyller vi innehållet med relevant info, som t.ex. hur ni har valt er strategi eller formulerat er marknadsplan- om en sådan finns. Hur väljer ni era kundsegment och vilket mervärde erbjuder ni (positionering)?

Vi tittar på vilka verktyg och arbetsmetoder som finns om ni nyttjar er säljorganisation och era system optimalt.  

Varför BDViS?

BDViS står för Big Data Visualisation. Vi är övertygade om att en viktig del av en effektiv försäljning handlar om att förstå sina data. Vi menar att ni låter systemen jobba för er, inte tvärtom.

Vi är en av få  specialister som fokuserar på svenska små-& medelstora företag  och just deras försäljnings-verksamheter.  Vår bakgrund ger oss en bredd inom området ”försäljning”, där erfarenhet möter (digital) framtid. 

Vårt uppdrag är straight-forward, att skapa  bättre resursutnyttjande, tillväxt och ökad lönsamhet (beroende på strategival). Vi tittar på ert nuläge och vilka  tillgängliga resurser som finns.  En analys av försäljnings-datan ger många gånger en aha-upplevelse hos våra kunder. Därefter tar vi fram en  rekommendation för företaget och hjälper er att implementera och följa upp utfallet.

Saknar ni digitala verktyg eller vill veta mer om hur ni kan utvecklas med dagens teknik- då ska ni prata med oss. Välkommen!

Vi hjälper dig att bli Business Intelligent

Allt fler bolag digitaliserar sina verksamheter, dvs automatiserar och effektiviserar sina arbetsflöden.

Tyvärr ser vi många gånger att möjligheten för kontroll och uppföljning istället försvåras för den enskilde chefen (beslutsfattaren). Fler system innebär ökade data och i regel anpassas inte verktygen för en smidig och snabb kontroll, vilket riskerar att skapa digital överbelastning. Digital stress är ett ökande problem hos många chefer och anses vara ett arbetsmiljöproblem. Vi kan driva era digitala projekt och hjälper er också att ta kontroll och reducera risken för digital överbelastning. 

KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADSFRITT MÖTE

Man måste alltid utvecklas. Vänta inte med att kontakta oss för att titta på vad just ni kan utveckla.

4 + 13 =

BDViS AB | Helsingborg- Sverige | info@bdvis.se | Tel: +46 70 625 78 77