Våra tjänster

ONE SIZE DOES NOT FIT ALL. En effektiv försäljning är i regel komplex och kräver en koppling mellan företagets övergripande strategi, resurser och tillgång till smidiga verktyg.  ​Vi tittar givetvis också på ert marknadsläge. 

Vi tillhandahåller en palett av tjänster som sammantaget ökar era förutsättningar för en effektivare marknadsbearbetning.  

Vi identifierar era behov och presenterar en lösning som passar just för era förutsättningar. ​Vi finns givetvis med och driver projektet.  Läs mer om våra tjänster nedan. 

Öka din kontroll med Beslutsstöd (BI)

Öka er förmåga att ta bra beslut.

Grunden för ett effektivare beslutsfattande ligger i förmågan att förstå sina fakta. När man bättre förstår sin försäljning blir det mycket enklare att motivera sina beslut, fördela resurser och samtidigt effektivisera försäljningsprocesser, aktiviteter och målformulering.

Vi hjälper er att komma igång, implementera ett beslutstöd eller bli effektivare, med ert befintliga beslutsstöd. Det finns inget bättre när man vill göra en genomlysning av t.ex. sin försäljning. Förstå era kunders köpmönster, vilka produkter ni tjänar bäst (eller sämst) på. Gör rätt analys, kom till insikt och dela informationen enkelt så att alla får en gemensam förståelse.

Vi hjälper er att komma ur 90-talets Excel-era till 20-talet digitala autoflöde där datan jobbar för er, inte tvärtom. 

Läs mer om våra rapport- & analystjänster

Analys & Rapporttjänster

Saknar ni verktygen, är ni begränsade i tid eller osäkra på hur ni ska göra? 

Har ni har funderingar på hur ni skulle kunna optimera er förmåga att analysera försäljningsläget, men vet inte vad ni ska förändra?

Det är lugnt, vi erbjuder en flexibel och anpassad lösning som kräver minsta möjliga insteg för er.

Vi använder era affärsdata för att skapa rapporter och analysunderlag, utifrån önskemål och behov, åt er. Inga mer stela pdf-rapporter som begränsar er möjlighet till effektiv analys. Successivt kan ni utveckla er förmåga och rutiner och därmed  själva välja att ta hand om arbetet. Vi finns där så länge som ni behöver oss.

Läs mer om verksamhet & processutveckling

Verksamhet & Processutveckling

Vilka förutsättningar har er verksamhet för en effektiv marknadsutveckling?

Att använda digitala verktyg som t.ex. BI (beslutsstöd) eller CRM (Customer Relationship Management) för att mäta och förstå utvecklingen kan presentera nya och fantastiska möjligheter. Ibland uppstår behovet att se över befintliga processer, då nya insikter kan utmana gamla ”sanningar”.

Vi tillför både bredd och specialistkompetens och hjälper er att se över befintliga processer med syfte att utveckla mot ökad effektivitet. Vi kan också ta taktpinnen i form av projektledning för att stödja/leda er under hela processen. 

Läs mer om säljstöd- interim/projekt

Säljstöd- Interim/Projekt

Behöver ni förstärka organisationen men vill hålla kostnader nere?

Ibland kan det behövas nya perspektiv. Gör ni idag som ni gjorde för tio år sedan? Då kan det vara läge att ta en funderare över de nya förutsättningar och utmaningar som råder.

Vi kan t.ex. gå in under en period för att operativt stödja er verksamhet. Rollen kan vara en del av den dagliga verksamheten, men också i en roll där vi tar rygg på en eller flera beslutsfattare och stödjer dem där det behövs.  Säljcoaching, strategiutveckling, projektansvar eller sälj- & aktivitetsplaner är en del av palletten vi erbjuder.

Läs mer om riktat verksamhetsstöd & projektledning

Riktat Verksamhetsstöd & Projektledning

Spara tid och låt oss göra jobbet.

Er verksamhet får aldrig stå stilla. Därför kan det vara svårt att få tid att påbörja och driva nya projekt.

Ibland behöver en specifik avdelning eller beslutsfattare ett riktat stöd. Då kan vi bistå er genom att leda och driva ett projekt utifrån behov och önskemål.

Detta kan exempelvis vara en (ny) VD eller försäljningschef som behöver göra en genomlysning av försäljnings- och lönsamhetsläget men saknar tid eller effektiva verktyg för ändamålet.

Vi hjälper er att spara tid och kostnad. 

KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADSFRITT MÖTE

Man måste alltid utvecklas. Vänta inte med att kontakta oss för att titta på vad just ni kan utveckla.

11 + 15 =

BDViS AB | Helsingborg- Sverige | info@bdvis.se | Tel: +46 70 625 78 77